Hasiči Chotoviny

Fotografie jednotky

https://www.chotoviny.cz/obec/hasici-chotoviny/hasici-fotografie/