Poplatky

Poplatky v roce 2019

Poplatek za likvidaci odpadů   590,- Kč/rok
- za občana s trvalým pobytemv obci
- nebo za nemovitost se sídlem v obci.
Splatnost ročně do 31.3.2019, nebo pololetně do 31.3.2019 a do 30.9.2019.

Poplatek ze psů 100,- Kč/rok
- za každého psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
Splatnost do 31.3.2019.

Stočné  662,- Kč /rok    (576,- + DPH 15 %  86,- Kč)
- za občana, který má trvalý pobyt v obci, nemovitost, ve které bydlí, je připojena na kanalizační síť v obci a zároveň je nemovitost připojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže
- nebo za občana, který celoročně bydlí v nemovitosti (bez trvalého pobytu), a tato nemovitost je připojena na kanalizační síť v obci a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže)
- nebo za nemovitost se sídlem v obci (bez trvalého pobytu), která je připojena na kanalizační siť v obci a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže).
Splatnost do 31.12.2019.
Občanům bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je připojení na obecní vodovod, je stočné fakturováno dle odebraného množství pitné vody společně s fakturací vodného vždy v září daného roku.

Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Chotoviny v úředních hodinách nebo je můžete zaplatit bezhotovostně (jednou částkou dohromady) na účet obce č. 156930562/0300 se správným variabilním symbolem.
Variabilní symbol Vám na požádání sdělíme, nebo si jej můžete podle níže uvedeného návodu sami vytvořit.

 

VARIABILNÍ SYMBOL,
který potřebujete k bezhotovostnímu zaplacení poplatků si vytvoříte následovně:

Pro nemovitost s číslem popisným vytvoříte variabilní symbol tak, že napíšete:
Číslo části obce (viz níže uvedená tabulka) a místo znaků
XXX číslo popisné (musí být třímístné). 
                                     

Chotoviny                       01 XXX
Červené Záhoří              02 XXX
Vrážná                            03 XXX
Jeníčkova Lhota            04 XXX
Broučkova Lhota          05 XXX
Polánka                          06 XXX
Beranova Lhota            07 XXX
Sedlečko                        08 XXX
Rzavá                             09 XXX
Řevnov                          10 XXX
Moraveč                        11 XXX
Liderovice                     12 XXX 

Pro nemovitosti s číslem evidenčním

v celé obci                 666 XXX

XXX    uvede se číslo evidenční, musí být třímístné.

Příklad:
Dům čp. 5 na Polánce bude mít variabilní symbol  06 005,
dům, čp.15 v Řevnově bude mít variabilní symbol 10 015,
dům čp. 150 v Červeném Záhoří bude mít variabilní symbol 02 150,
a chata s číslem evidenčním  24, kdekoli v obci Chotoviny bude bude mít variabilní symbol 666 024.

 


Poplatky v roce 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20180117-132831.pdf 24.9 Kb

Poplatky v roce 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-2017.docx 14.8 Kb

Variabilní symbol pro bezhotovostní úhradu poplatků

VARIABILNÍ SYMBOL,
který potřebujete k bezhotovostnímu zaplacení poplatků si vytvoříte následovně:

Pro nemovitost s číslem popisným vytvoříte variabilní symbol tak, že napíšete:
Číslo části obce (viz níže uvedená tabulka) a místo znaků XXX číslo popisné (musí být třímístné). 

                                     

Chotoviny                       01 XXX
Červené Záhoří              02 XXX
Vrážná                            03 XXX
Jeníčkova Lhota            04 XXX
Broučkova Lhota          05 XXX
Polánka                          06 XXX
Beranova Lhota            07 XXX
Sedlečko                        08 XXX
Rzavá                             09 XXX
Řevnov                          10 XXX
Moraveč                        11 XXX
Liderovice                     12 XXX 

Pro nemovitosti s číslem evidenčním

v celé obci                 666 XXX

XXX    uvede se číslo evidenční, musí být třímístné.

Příklad:
Dům čp. 5 na Polánce bude mít variabilní symbol  06 005,
dům, čp.15 v Řevnově bude mít variabilní symbol 10 015,
dům čp. 150 v Červeném Záhoří bude mít variabilní symbol 02 150,
a chata s číslem evidenčním  24, kdekoli v obci Chotoviny bude bude mít variabilní symbol 666 024.