Obec Chotoviny

Poplatky

Poplatky v roce 2019

Poplatek za likvidaci odpadů   590,- Kč/rok
- za občana s trvalým pobytemv obci
- nebo za nemovitost se sídlem v obci.
Splatnost ročně do 31.3.2019, nebo pololetně do 31.3.2019 a do 30.9.2019.

Poplatek ze psů 100,- Kč/rok
- za každého psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
Splatnost do 31.3.2019.

Stočné  662,- Kč /rok    (576,- + DPH 15 %  86,- Kč)
- za občana, který má trvalý pobyt v obci, nemovitost, ve které bydlí, je připojena na kanalizační síť v obci a zároveň je nemovitost připojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže
- nebo za občana, který celoročně bydlí v nemovitosti (bez trvalého pobytu), a tato nemovitost je připojena na kanalizační síť v obci a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže)
- nebo za nemovitost se sídlem v obci (bez trvalého pobytu), která je připojena na kanalizační siť v obci a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže).
Splatnost do 31.12.2019.
Občanům bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je připojení na obecní vodovod, je stočné fakturováno dle odebraného množství pitné vody společně s fakturací vodného vždy v září daného roku.

Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Chotoviny v úředních hodinách nebo je můžete zaplatit bezhotovostně (jednou částkou dohromady) na účet obce č. 156930562/0300 se správným variabilním symbolem.
Variabilní symbol Vám na požádání sdělíme, nebo si jej můžete podle níže uvedeného návodu sami vytvořit.

 

VARIABILNÍ SYMBOL,
který potřebujete k bezhotovostnímu zaplacení poplatků si vytvoříte následovně:

Pro nemovitost s číslem popisným vytvoříte variabilní symbol tak, že napíšete:
Číslo části obce (viz níže uvedená tabulka) a místo znaků
XXX číslo popisné (musí být třímístné). 
                                     

Chotoviny                       01 XXX
Červené Záhoří              02 XXX
Vrážná                            03 XXX
Jeníčkova Lhota            04 XXX
Broučkova Lhota          05 XXX
Polánka                          06 XXX
Beranova Lhota            07 XXX
Sedlečko                        08 XXX
Rzavá                             09 XXX
Řevnov                          10 XXX
Moraveč                        11 XXX
Liderovice                     12 XXX 

Pro nemovitosti s číslem evidenčním

v celé obci                 666 XXX

XXX    uvede se číslo evidenční, musí být třímístné.

Příklad:
Dům čp. 5 na Polánce bude mít variabilní symbol  06 005,
dům, čp.15 v Řevnově bude mít variabilní symbol 10 015,
dům čp. 150 v Červeném Záhoří bude mít variabilní symbol 02 150,
a chata s číslem evidenčním  24, kdekoli v obci Chotoviny bude bude mít variabilní symbol 666 024.

 


Dnes je: 20.08.2019

Svátek má: Bernard

oddělovač

Aktuality

Rozpočtové opatření č. 7/2019
více
Informace o terminu a programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny
více
Odečty vodoměrů - srpen 2019.
více
Záměry pronájmu
více
Kotlíkové dotace 3. výzva - příjem žádostí od 23.9.2019
více
Informace o volném bytu v domě s pečovatelskými byty v Chotovinách
více
Uzavírka ulice Krátká v Červeném Záhoří
více
Listy Chotovinska červenec/srpen 2019
více
Závěrečný účet obce Chotoviny za rok 2018
více
Opatření obecné povahy- Zákaz napouštění bazénů a zalévání
více
KPÚ Řevnov - pověření ke vstupu na pozemky
více
KPÚ Liderovice - oznámení o ustanovení opatrovnika
více
Kotlíkové dotace - pozvánka na seminář
více
Zápis a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny, 31.5.2019
více
Vodovod Chotoviny - zákaz zalévání a napouštění bazénů
více
Porovnání všech pložek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Hřbitov - poplatky od 1.1.2019
více
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním, k.ú. Liderovice
více
Poplatky v roce 2019
více
KPÚ Liderovice - vstup na pozemky
více
SMS KOMUNIKACE
více
oddělovač