Vodné, stočné

Vodné, stočné

Stočné  662,- Kč /rok    (576,- + DPH 15 %  86,- Kč)
- za občana, který má trvalý pobyt v obci, nemovitost, ve které bydlí, je připojena na kanalizační síť v obci a zároveň je nemovitost připojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže
- nebo za občana, který celoročně bydlí v nemovitosti (bez trvalého pobytu), a tato nemovitost je připojena na kanalizační síť v obci a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže)
- nebo za nemovitost se sídlem v obci (bez trvalého pobytu), která je připojena na kanalizační siť v obci a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže).
Splatnost do 31.12.2019.
Občanům bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je připojení na obecní vodovod, je stočné fakturováno dle odebraného množství pitné vody společně s fakturací vodného vždy v září daného roku.