Obecní knihovna

O B E C N Í   K N I H O V N A   CH O T O V I N Y

 


Knihovna v Jeníčkově Lhotě

Obecní knihovna v Jeníčkově Lhotě je pod vedením nové knihovnice paní Radky Vargončíkové otevřena každý pátek od 19:00 do 20:00 hodin.

Knihovnu najdete v budově Kulturního zařízení v Jeníčkově Lhotě.