Odpady

Svoz domovního odpadu


Svoz domovního odpadu (vyvážení popelnic) provádí na území celé Obce Chotoviny firma Rumpold Tábor.

Popelnice jsou po celý rok vyváženy každý týden v pátek (v časných ranních hodinách).