Obec Chotoviny

Spolky v obci

Myslivecký spolek Chotoviny z.s.

 
Myslivecké sdružení Chotoviny bylo založeno 10.dubna 1951. Tehdejší
složení bylo: Předseda : Slunečko Jaroslav, Místopředseda: Kratochvíl
Josef, Jednatel: Švec Jan, Hospodář: Krejčí František, Pokladník: Turek Jan
a členové: Herma Jaroslav, Krejčí, Jan, Doležal František, Studenovský
František, Štanzl František a Sviták Josef.
Naše současná honitba má výměru přibližně 1370 ha. Hranice naší
honitby můžete vidět na přiložené mapce. Dříve se náš revír vyznačoval
hojností drobné zvěře. Na vyhlášené hony na bažanty a zajíce přijíždělo i
mnoho hostů, rovněž byly prováděny odchyty zajíců. Dnes je podobně jako
jinde v ČR hlavní zvěří v honitbě zvěř spárkatá, srnčí a černá, stavy divoké
drobné zvěře se zatím nedaří výrazně zvednout. Z predátorů se zde vyskytuje
především Liška obecná, Jezevec lesní a kuny. V poslední době byl
registrován výskyt Psíka mývalovitého. Mezi dravci se nejčastěji vyskytuje
Káně lesní, Poštolka obecná a Moták pochop.
V roce 2015 bylo Myslivecké sdružení přejmenováno na Myslivecký
spolek z.s. (zájmový spolek) registrujeme 23 členů, kteří se věnují péči o zvěř
a zvelebování mysliveckých zařízení v honitbě. Snažíme se tak navázat na
odkaz několika generací našich předchůdců, které podobně jako nás pohltil
tento krásný a ušlechtilý koníček, myslivost….
Součastnost:
Předseda : Mareš Ladislav
Místopředseda: Krejčí Josef
Hospodář: Petráněk Jaroslav
Jednatel: Passler Jaroslav
Pokladník: Vrána Václav
Kynologický referent: Kolací Zdeněk
Brigádnický referent: Passler Rostislav
Předseda revizní komise: Krätzer Petr
Členové revizní komise : Procházka Josef st., Mindl Václav
Členové spolku: Dvořák Václav, Herma Jaroslav, Herma Milan, Herma
Michal, Janák František, Jinda Jan, Makalouš Robert, Procházka Josef
mladší, Skalický Ladislav, Šiman Jaroslav, Šiman Václav, Švehla Vít, Urban
Jan.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mapka-honitby-chotoviny.pdf 2174.2 Kb

Spolek přátel školy Chotoviny

 

Spolek přátel školy Chotoviny podporuje činnost školy nad rámec, který podporuje obec a stát, a popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti. Spolek připravuje akce pro děti i dospělé a přispívá škole na školní výlety, exkurze, divadlo, pomůcky pro prvňáčky atd. Hlavním motorem spolku je dvanáct aktivních maminek, které veškeré aktivity vymýšlí a realizují ve spolupráci se školou. Chcete-li se přidat do "naší party" nebo se jen dozvědět víc o naší činnosti, kontaktujte předsedkyni spolku Ing. Janu Lorencovou (pechacovaj@centrum.cz).

 

Akce Spolku přátel školy Chotoviny v roce 2017

Karneval – sobota 11. února 2017 v 15 hodin - kulturní dům - diskotéka, zábavné soutěže o ceny, vyhodnocení nejkrásnějších masek a klaunské vystoupení - vstupné 20 Kč, členové spolku mají vstup zdarma

Školní slavnost – sobota 11. března 2017 ve 20 hodin - kulturní dům - tentokrát na téma "Oheň", k tanci a poslechu zahraje MIX Františka Vaňka - vstupné 150 Kč (k sezení), 100 Kč (k stání) - předprodej začíná 20. února 2017

Gulášování – sobota 1. dubna 2017 v 18 hodin - kulturní dům - 3. ročník soutěže o nejchutnější guláš tentokrát spojený s aprílovou taneční zábavou

Den dětí – sobota 27. května 2017 v 15 hodin – prostor před kulturním domem - odpoledne plné zábavy, her a různých aut jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí - vstupné 20 Kč

Mikulášská nadílka – sobota 2. prosince 2017 v 15 hodin – kulturní dům - diskotéka, zábavné soutěže o ceny, tradiční nadílka a něco navíc - vstupné 20 Kč, balíček pro děti 50 Kč, členové spolku vstup a balíček zdarma

 

 
 

 


Český zahrádkářský svaz Chotoviny, Základní organizace

Kliknutím na  tuto internetovou adresu přejdete na stránky ZO ČZS Chotoviny
http://www.zahradkari.cz/zo/chotoviny/

Dnes je: 26.05.2018

Svátek má: Filip

oddělovač

Aktuality

Informace o terminu a programu zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny
více
Pohádkový den dětí
více
Honební společenstvo Chotoviny-Pozvánka na valnou hromadu členů
více
KPÚ Liderovice - Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků - změna obvodu pozemkových úprav
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2017
více
Závěrečný účet obce Chotoviny za rok 2017.
více
Listy Chotovinska květen 2018
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v kalendářním roce 2017.
více
Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí 2018
více
Změna č. 3 Územního plánu Chotoviny - Veřejné projednání návrhu
více
Oznámení o zahájení řízení a oznámení o vystavení návrhu Změny č. 3 ÚP Chotoviny
více
Listy Chotovinska duben 2018
více
Návrh nového územního plánu Chotoviny
více
KPÚ Liderovice - vstup na pozemky
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Poplatky v roce 2018
více
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy (těžba dřeva)
více
Sbírka na zvon kostela CČH v Chotovinách
více
Projekt reg.č.: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000466
více
Cestování s dětmi do zahraničí
více
SMS KOMUNIKACE
více
oddělovač