Informace pro občany

Covid-19 vs. chřipka - informační leták

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-vs.-chripka.pdf 2505.9 Kb

Uzavření MŠ Chotoviny

Z ROZHODNUTÍ KHS TÁBOR JSME NUCENI OD 27.10. DO 5.11.2020
UZAVŘÍT MATEŘSKOU ŠKOLU V CHOTOVINÁCH.
DŮVODEM JE VÝSKYT COVID-19 POZITIVNÍCH OSOB.


Změna otevírací doby OÚ Chotoviny

Obecní  úřad  Chotoviny

ú ř e d n í   h o d i n y

od 12.10.2020 do odvolání

Pondělí       8.00     -    13.00

Středa        12.00   -    17.00


Petice proti změnám, které chystá Česká pošta v Chotovinách

Vedení obce pokračuje ve snaze zvrátit rozhodnutí České pošty přesunout pobočku v Chotovinách do staré nádražní budovy a předat jí k provozování partnerovi - firmě KPT rail.
Proti tomuto rozhodnutí se staví i občané Chotovin a sepsali petici, kterou můžete podpořit svým podpisem v prodejně Jednoty v Chotovinách.


Nález prstýnku

V Chotovinách na parkovišti před sportovní halou byl nalezen snubní prstýnek. Je na něm vyryto jméno manželky. Majitel si ho může vyzvednout na Obecním úřadě Chotoviny. Tel. č. 381284295, 606754112.


Odchyt volně pobíhajících psů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
listy-2-2020-psi.pdf 191.5 Kb

Kniha 100 let Sokola v Chotovinách

Obec Chotoviny vydala knihu "100 let Sokola v Chotovinách". Autorkou knihy je Martina Pekařová. Kniha je ve formátu A4, vázaná v pevných deskách, tištěna na kvalitním papíře. Obsahuje 175 stran se spoustou dobových fotografií.
Zakoupit si ji můžete na obecním úřadě za 250 Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-3060v-20191219-080651.pdf 340 Kb

Našel se pes

V pátek 17.7.2020 po poledni by u prodejny Jednoty v Chotovinách odchycen pes. Je to vlčák hnědošedé barvy, má krátkou srst.. Zřejmě je to starší pes. Nemá obojek. Je přátelský. Majitel může volat na tel. č. 777 224 695 nebo 606 754 112.


SMS INFOKANÁL

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
IKban 2 PNG.png 17.6 Kb

SMS KOMUNIKACE

Služba je určena pro občany obce Chotoviny ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obecní úřad Chotoviny, telefon číslo 381 284 295, od 25. 5. 2018 také  pověřence pro ochranu osobních údajů telefon číslo 739 087 988. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530. 

 

Registrace k odběru ZDE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Infoletak_CHOTOVINY.pdf SMS KOMUNIKACE 443.6 Kb