Informace pro občany

Přerušení dodávky el. energie dne 8.6.2023 - Polánka, Beranova Lhota

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
preruseni-dodavky-el.-energie-8.6.-2023-polanka.pdf 101.9 Kb
preruseni-dodavky-el.-energie-8.6.2023-beranova-lhota.pdf 102.4 Kb

Přerušení dodávky el. energie dne 7.6.2023 Chotoviny, Červené Záhoří

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eon-oznameni-1.pdf 107.1 Kb
eon-oznameni-2.pdf 104.9 Kb
eon-oznameni388342717.pdf 101.1 Kb

Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - "Herní prvky pro obec Chotoviny"

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Krajina srdce, z.s.

Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - "Herní prvky pro obec Chotoviny"   

   Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - "Herní prvky pro obec Chotoviny"  Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - "Herní prvky pro obec Chotoviny"   


Dotační program MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II

Logo Jihočeský kraj

Příspěvek rodinám s dětmi do dovržení 3 let věku, rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči ve věku do dovršení 8 let věku, poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého, a invalidního důchodu je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

 


Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje

 

 

Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa

Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm

na území Jihočeského kraje je realizaván za podpory

dotačního programu Jihočeského kraje.


Rekonstrukce I. stupně ZŠ, I. etapa

Projekt Rekonstrukce I. stupně ZŠ, I. etapa


EGD, a.s. info - odstaňování a ořez dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-orez-egd-8.11.2022.pdf 1194 Kb

Zřízení datové schránky, založení identity občana

DATOVÁ SCHRÁNKA

Počátkem roku 2023 bude pro podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu zřízena datová schránka, a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osobu. Tak dlouho čekat nemusíte. Používejte datovku už teď.

bližší info na CHCI DATOVKU

IDENTITA OBČANA

Pomocí Identity občana se prokážete při online komunikaci s veřejnou správou. Rychle, zdarma a bezpečně se můžete přihlásit do různých portálů veřejné správy.

bližší info na CHCI IDENTITU

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
datove-schranka-2.pdf 3199.9 Kb
identita-obcana.pdf 1776.9 Kb
mvcr-datovka-letak.pdf 1568 Kb

Obnova Vodovodu Sedlečko, II. etapa

V měsíci září byla prováděna akce „Obnova vodovodu Sedlečko, II. etapa“, která byla realizována za pomoci dotace z  PROGRAMU OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2022.

Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa


UKRAJINA

https://www.nasiukrajinci.cz/

BEZPLATNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY

JAK SI ZAJISTIT BEZPLATNOU LÉKAŘSKOU PÉČI

INFORMACE MV ČR PRO UKRAJINSKÉ OBČANY

Kontaktní místo pro uprchlíky z Ukrajiny v Táboře

Informace pro české občany na Ukrajině a pro ukrajinské občany v ČR i na Ukrajině

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Stojíme za Ukrajinou

Pomáhej Ukrajině

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-ua-oranzovy-stupen-cz-.pdf 1398.5 Kb
informace-ua-oranzovy-stupen-ua-.pdf 1377.9 Kb
informace-ua-zeleny-stupen-cz-.pdf 1267 Kb
informace-ua-zeleny-stupen-ua-.pdf 1335.8 Kb
zvlastni-zapis-do-ms.pdf 1041.8 Kb
zvlastni-zapis-do-zs.pdf 1035.6 Kb

Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa

V měsíci červnu byla prováděna akce „Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa“, která byla realizována za pomoci dotace z programu  PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY.

Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa


eg.d - informace

Portál Distribuce24

Rádi byste se o každé odstávce naplánované pro vaše odběrné místo dozvěděli přes SMS, e-mail nebo zprávu do datové schránky? Registrujte se do portálu Distrubuce24 a jednoduše si vyberte ty možnosti, které vám nejlépe vyhovují. Stačí vám k tomu několik základních údajů, které najdete na faktuře.

portal.distrubuce24.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
distribuce24-letak.pdf 239.1 Kb

Informace od Hasičského záchranného sboru JčK

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-hasici-jck.pdf 680.8 Kb

Info ÚP ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem energií

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-od-up-cr.pdf 499.3 Kb
letak-otazky.pdf 221 Kb

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kotlikove-dotace-pro-domacnosti-s-nizsimi-prijmy.doc 454.7 Kb

Strategický plán obce Chotoviny 2022 - 2028

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strategicky-plan-obce-chotoviny-2022-2028.doc 2949.1 Kb

Nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro obytné domy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nova-zelena-usporam-pro-obytne-domy.pdf 569.1 Kb

Kotlíkové dotace 2021/2022

Od 12.10.2021 lze podávat žádosti na výměnu kotle v rámci kotlíkových dotací. Více informací naleznete v přiloženém letáku a na internetových stránkách http://www.novazelenausporam.cz.

Vyplněný formulář (příloha č.2) můžete odevzdat na obecním úřadě v Chotovinách, my ho následně zašleme na krajský úřad.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1632490302-souhrnne-informace-k-dotacim-na-vymenu-kotlu.pdf 5843.8 Kb
informacni-dopis-priloha-c.-1.docx 19.5 Kb
zadost-priloha-cislo-2.docx 72 Kb

Obnova vodovodu a kanalizac ul. Lomená

V měsíci červnu byla prováděna akce „Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená“, která byla realizována za pomoci dotace z programu  PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY.

 

Jihočeský kraj


Oprava kanalizace ul. Průběžná

V měsíci červenci bude realizována akce „Oprava kanalizace Průběžná", která byla realizována za pomoci dotace z programu

 OBNOVY VENKOVA JčK 2021.

 

 

 

Jihočeský kraj


Připojení hydrovrtu HJ-11

V roce 2020 bylo realizováno připojení nového vrtu HJ 11. Celkové náklady na realizaci akce byly 1 346 304,00 Kč, z čehož na částku 1 077 043,00 Kč byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

logo-statni-fond-zivotniho-prostredi

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pametni-desky-ou-chotoviny.pdf 616.5 Kb

Obnova vodovodu Spojovací

V měsíci říjnu byla dokončena stavba: Obnova vodovodu Spojovací, která byla spolufinancována z dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

 

Jihočeský kraj

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-poskytnuti-dotace.pdf 332.6 Kb

Odchyt volně pobíhajících psů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
listy-2-2020-psi.pdf 191.5 Kb

Kniha 100 let Sokola v Chotovinách

Obec Chotoviny vydala knihu "100 let Sokola v Chotovinách". Autorkou knihy je Martina Pekařová. Kniha je ve formátu A4, vázaná v pevných deskách, tištěna na kvalitním papíře. Obsahuje 175 stran se spoustou dobových fotografií.
Zakoupit si ji můžete na obecním úřadě za 250 Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-3060v-20191219-080651.pdf 340 Kb

SMS INFOKANÁL

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
IKban 2 PNG.png 17.6 Kb

SMS KOMUNIKACE

Služba je určena pro občany obce Chotoviny ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obecní úřad Chotoviny, telefon číslo 381 284 295, od 25. 5. 2018 také  pověřence pro ochranu osobních údajů telefon číslo 739 087 988. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530. 

 

Registrace k odběru ZDE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Infoletak_CHOTOVINY.pdf SMS KOMUNIKACE 443.6 Kb