Informace pro občany

Obnova vodovodu a kanalizac ul. Lomená

V měsíci červnu byla prováděna akce „Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená“, která byla realizována za pomoci dotace z programu  PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY.

 


Oprava kanalizace ul. Průběžná

V měsíci červenci bude realizována akce „Oprava kanalizace Průběžná", která byla realizována za pomoci dotace z programu

 OBNOVY VENKOVA JčK 2021.

 

 

 


Informace pro zájemce o kompostéry - výzva k vyzvednutí

Občané, kteří podali žádost o přidělení kompostéru si jej mohou vyzvednout na Obecním úřadě v Chotovinách v těchto dnech a hodinách:

Pondělí 14.6. a 21.6.2021  od 8 - 16.30 hodin

Středa 16.6. a 23.6.2021 od 8 – 16.30 hodin

Po tomto datu bude nevyzvednutý kompostér poskytnut dalším zájemcům.

 

Poznámka: před vydáním kompostéru bude podepsána Smlouva o výpůjčce a darování mezi obcí Chotoviny a žadatelem.
(Po 5-ti letech se stane kompostér bezplatně majetkem žadatele)

 


Pořízení kompostérů pro obec Chotoviny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
porizeni-komposteru-pro-obec-chotoviny.pdf 694 Kb

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Zájemci o očkování proti covid-19 (nad 70 let), kteří nejsou registrováni v centrálním rezervačním systému, mohou volat svou praktickou lékařku MUDr. Smažíkovou na tel. 381 284 324, 739 037 400.

 


Připojení hydrovrtu HJ-11

V roce 2020 bylo realizováno připojení nového vrtu HJ 11. Celkové náklady na realizaci akce byly 1 346 304,00 Kč, z čehož na částku 1 077 043,00 Kč byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

logo-statni-fond-zivotniho-prostredi

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pametni-desky-ou-chotoviny.pdf 616.5 Kb

Obnova vodovodu Spojovací

V měsíci říjnu byla dokončena stavba: Obnova vodovodu Spojovací, která byla spolufinancována z dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

 

Jihočeský kraj

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-poskytnuti-dotace.pdf 332.6 Kb

Zřízení odběrového místa DRIVE IN COVID-19 Tábor

https://www.klt.cz/aktuality/odberove-misto-drive-pred-stop-shop-tabor

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drive-in-covid-tabor-informace.pdf 54.6 Kb

COVID-19 přijímání opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
duvody-prijimani-opatreni.pdf 1004.4 Kb

Covid-19 vs. chřipka - informační leták

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-vs.-chripka.pdf 2505.9 Kb

Petice proti změnám, které chystá Česká pošta v Chotovinách

Vedení obce pokračuje ve snaze zvrátit rozhodnutí České pošty přesunout pobočku v Chotovinách do staré nádražní budovy a předat jí k provozování partnerovi - firmě KPT rail.
Proti tomuto rozhodnutí se staví i občané Chotovin a sepsali petici, kterou můžete podpořit svým podpisem v prodejně Jednoty v Chotovinách.


Odchyt volně pobíhajících psů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
listy-2-2020-psi.pdf 191.5 Kb

Kniha 100 let Sokola v Chotovinách

Obec Chotoviny vydala knihu "100 let Sokola v Chotovinách". Autorkou knihy je Martina Pekařová. Kniha je ve formátu A4, vázaná v pevných deskách, tištěna na kvalitním papíře. Obsahuje 175 stran se spoustou dobových fotografií.
Zakoupit si ji můžete na obecním úřadě za 250 Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-3060v-20191219-080651.pdf 340 Kb

SMS INFOKANÁL

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
IKban 2 PNG.png 17.6 Kb

SMS KOMUNIKACE

Služba je určena pro občany obce Chotoviny ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obecní úřad Chotoviny, telefon číslo 381 284 295, od 25. 5. 2018 také  pověřence pro ochranu osobních údajů telefon číslo 739 087 988. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530. 

 

Registrace k odběru ZDE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Infoletak_CHOTOVINY.pdf SMS KOMUNIKACE 443.6 Kb