Informace pro občany

Informace pro zájemce o kompostéry - výzva k vyzvednutí

Občané, kteří podali žádost o přidělení kompostéru si jej mohou vyzvednout na Obecním úřadě v Chotovinách v těchto dnech a hodinách:

Pondělí 14.6. a 21.6.2021  od 8 - 16.30 hodin

Středa 16.6. a 23.6.2021 od 8 – 16.30 hodin

Po tomto datu bude nevyzvednutý kompostér poskytnut dalším zájemcům.

 

Poznámka: před vydáním kompostéru bude podepsána Smlouva o výpůjčce a darování mezi obcí Chotoviny a žadatelem.
(Po 5-ti letech se stane kompostér bezplatně majetkem žadatele)