Informace pro občany

Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa

V měsíci červnu byla prováděna akce „Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa“, která byla realizována za pomoci dotace z programu  PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY.

Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa