Odpady

Poplatek za likvidaci odpadů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-3060v-20200224-112237.pdf 17 Kb

Sběrný dvůr a kompostárna

 

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA V ULICI DRUŽSTEVNÍ V CHOTOVINÁCH

 

S B Ě R N Ý   D V Ů R 
Provoz sběrného dvora v ulici Družstevní (v prostoru bývalého vepřína, naproti kompostárně).

Provozní doba:

Letní provoz (od 1. března do 31. října)

Pondělí   9:00  -  11:00

Středa   15:00  -  17:00

Pátek   15:00  -  17:00

Sobota   8:00  -  12:00

Zimní provoz (od 1. listopadu do 28. (29.) února)

Pondělí   9:00  -  11:00

Středa   14:00  -  16:00

Pátek   14:00  -  16:00

Sobota 8:00  -  12:00

 

K O M P O S T Á R N A

od 19.3. do 31.3.
Sobota   14:00  -  17:00
od 1.4. do 31.10.

Středa   14:00  -  17:00
Sobota   14:00  -  17:00

od 1.11. do 30.11.

Středa    14:00  -  16:00
Sobota   13:00  -  16:00

od 1.12. do 18.3.

UZAVŘENA

Související obecně závazné vyhlášky:

č. 2/2019 o mistnim poplatku za odpady
č. 2/2012 o systému shromažďování ........
č. 3/2012 o systému komunitního kompostování

 

 

 


Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-prehled-stanovist-kontejneru-na-vyuzitelne-slozky-komunalniho-odpadu252235283.docx 14.6 Kb

Svoz domovního odpadu


Svoz domovního odpadu (vyvážení popelnic) provádí na území celé Obce Chotoviny firma Rumpold Tábor.

Popelnice jsou po celý rok vyváženy každý týden v pátek (v časných ranních hodinách).