GDPR

GDPR

Informace k ochraně osobních údajů
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“). GDPR je zkratkou pro ,,Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“

Správce osobních údajů

Obec Chotoviny
Hlinická čp. 250. 391 37  Chotoviny
IČ 00252352
č. datové schránky: svqb42q
telefon: +420 381 284 295
e-mail (podatelna): referent.ou@chotoviny.cz
 

Pověřenec pro ochranu

František Mikulanda
mobil: +420 739 087 988