Poplatky, vodné, stočné

Poplatky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kalkulace-2024.pdf 313.9 Kb
poplatky-2024.doc 56.8 Kb

Vodné, stočné

Vodné

Od 1.1.2024 je schválena cena pitné vody 54,- Kč/m3 + DPH (12 % ).

Vodné fakturuje obec vždy k poslednímu dni měsíce srpna daného roku podle skutečně odebraného množství vody (výjimečně během daného fakturačního období, u vybraných firem v polovině fakturačního období). Skutečně odebrané množství vody se zjišťuje během měsíce srpna kontrolou stavu vodoměrů. Tuto službu zajišťuje pověřený pracovník firmy T-Servis Chotoviny. Občané mohou sami nahlásit stav vodoměru tak, že na e-mail poplatky.ou@chotoviny.cz nebo na telefon 734 578 549 zašlou po 1. srpnu daného roku foto vodoměru. Jako samoodečet není brán nahlášený stav bez fotografie.

Stočné

Od 1.1.2024 je schválena cena za odpadní vodu 25,- Kč/m3 + DPH (12 % ).

Občanům bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je připojení na obecní vodovod, je stočné fakturováno dle odebraného množství pitné vody společně s fakturací vodného vždy v srpnu daného roku.

Občané, jejichž nemovitost je kromě obecního vodovodu napojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrž), platí stočné paušálem dle vyhlášky za 36 m3 vypouštěné odpadní vody za rok následovně:
- za fyzickou osobu, která je přihlášena v obci
- nebo za fyzickou osobu, která celoročně v nemovitosti bydlí bez přihlášení v obci
- nebo za nemovitost se sídlem v obci, kde není trvale přihlášena žádná fyzická osoba, ani v této nemovitosti žádná fyzická osoba celoročně nebydlí.

Splatnost paušálního stočného je do 30.9. daného roku.

 

Poplatek za likvidaci odpadů                  ...      650,- Kč/rok

 - za fyzickou osobu přihlášenou v obci

 - nebo za nemovitost se sídlem v obci

  - splatnost:  ročně do 31.3.2024

    nebo  pololetně do 31.3.2024  a do 30.9.2024

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatek ze psů   ...      100,- Kč/rok

  - za každého psa, jehož držitel je přihlášen v obci nebo má sídlo na území obce

  - splatnost do 31.3.2024

 

 


Variabilní symbol pro bezhotovostní úhradu poplatků

VARIABILNÍ SYMBOL,
který potřebujete k bezhotovostnímu zaplacení poplatků si vytvoříte následovně:

Pro nemovitost s číslem popisným vytvoříte variabilní symbol tak, že napíšete:
Číslo části obce (viz níže uvedená tabulka) a místo znaků XXX číslo popisné (musí být třímístné). 

                                     

Chotoviny                       01 XXX
Červené Záhoří              02 XXX
Vrážná                            03 XXX
Jeníčkova Lhota            04 XXX
Broučkova Lhota          05 XXX
Polánka                          06 XXX
Beranova Lhota            07 XXX
Sedlečko                        08 XXX
Rzavá                             09 XXX
Řevnov                          10 XXX
Moraveč                        11 XXX
Liderovice                     12 XXX 

Pro nemovitosti s číslem evidenčním

v celé obci                 666 XXX

XXX    uvede se číslo evidenční, musí být třímístné.

Příklad:
Dům čp. 5 na Polánce bude mít variabilní symbol  06 005,
dům, čp.15 v Řevnově bude mít variabilní symbol 10 015,
dům čp. 150 v Červeném Záhoří bude mít variabilní symbol 02 150,
a chata s číslem evidenčním  24, kdekoli v obci Chotoviny bude bude mít variabilní symbol 666 024.