Obec ve fotografiích rok 2019

Obec ve fotografiích rok 2019

Socha sv. Jan Nepomuckého v parku u kostela sv. Petra a Pavla
Socha sv. Jan Nepomuckého v parku u kostela sv. Petra a Pavla
Dům čp. 37 v ul. Osvobození
Dům čp. 37 v ul. Osvobození
Budova obecního úřadu
Budova obecního úřadu
Hasičárna v Beranově Lhotě
Hasičárna v Beranově Lhotě
Hotel Gold v Chotovinách
Hotel Gold v Chotovinách
Panorama od Jezera
Panorama od Jezera
Kaple Panny Marie v Jezerech
Kaple Panny Marie v Jezerech
Část ulice Rudé armády v Chotovinách
Část ulice Rudé armády v Chotovinách
Odraz domu čp. 37 v ul Osvobození v zrcadle
Odraz domu čp. 37 v ul Osvobození v zrcadle
Základní škola I. stupeň
Základní škola I. stupeň
Památník obětí I. a II. světové války
Památník obětí I. a II. světové války
Hasičská zbrojnice v ul. Osvobození v Chotovinách
Hasičská zbrojnice v ul. Osvobození v Chotovinách
Budova bývalé školy v Řevnově, nyní penzion
Budova bývalé školy v Řevnově, nyní penzion