Informace pro občany

Přeladění na nový televizní signál DVB-T2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-3060v-20191113-132804.pdf 611.9 Kb

Nabídka čipování psů ve všech osadách obce Chotoviny

Na základě novely veterinárního zákona vzniká majitelům psů povinnost od 1.1.2020 nechat označit psa mikročipem.

Paní Lexová, která řadu let v naší obci očkuje psy proti vzteklině, nabízí možnost očipování psů přímo ve vesnici, steným systémem jako provádí očkování.

Cena za očipování jednoho psa je 450 Kč.
Je nutné s sebou vzít očkovací průkaz psa, protože do něj musí být zaznamenáno, že je pes označen mikročipem.

V pondělí 4. listopadu 2019 bude provedeno očipování psů:

12:30 hod.      Jeníčkova Lhota
13:00 hod.      Broučkova Lhota
13:30 hod.      Polánka
14:00 hod.      Beranova Lhota
15:00 hod.      Jedlany
16:00 hod.      Sedlečko

V úterý 5. listopadu 2019:

13:00  hod.      Liderovice
13:30 hod.       Řevnov
14:30 hod.       Rzavá
15:00 hod.       Moraveč

V neděli 17. listopadu 2019:

12:30 hod.                  Vrážná
13:00 - 14:00 hod.      Červené Záhoří - u stodoly pana Janeckého
14:30 - 15:30 hod.      Chotoviny - u zámku

 


E.ON - upozornění na nutnost ořezu dřevin ohrožujících el. vedení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-3060v-20191022-105925.pdf 475.8 Kb
mx-3060v-20191022-105938.pdf 109.7 Kb

Nabídka pomoci při výsadbě lesů postižených kůrovcovou kalamitou

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-3060v-20190925-084404.pdf 336.3 Kb

SMS INFOKANÁL

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
IKban 2 PNG.png 17.6 Kb

SMS KOMUNIKACE

Služba je určena pro občany obce Chotoviny ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obecní úřad Chotoviny, telefon číslo 381 284 295, od 25. 5. 2018 také  pověřence pro ochranu osobních údajů telefon číslo 739 087 988. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530. 

 

Registrace k odběru ZDE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Infoletak_CHOTOVINY.pdf SMS KOMUNIKACE 443.6 Kb