Obec Chotoviny

Informace pro občany

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20180704-101712.pdf 23 Kb

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20180615-084035.pdf 1113.7 Kb

Změny o vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20180615-084012.pdf 1762.6 Kb

Žádost o výjimečné povolení ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les - formulář

Formulář žádosti (v příloze) vytiskněte, vyplňte, připojte požadované přílohy a podejte na Obecní úřad Chotoviny.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20170825-102811.pdf 231 Kb

Sbírka na zvon kostela CČH v Chotovinách

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20160930-102410.pdf 23.9 Kb

Cestování s dětmi do zahraničí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20160519-071546.pdf 1250.1 Kb

SMS INFOKANÁL

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
IKban 2 PNG.png 17.6 Kb

SMS KOMUNIKACE

Služba je určena pro občany obce Chotoviny ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obecní úřad Chotoviny, telefon číslo 381 284 295, od 25. 5. 2018 také  pověřence pro ochranu osobních údajů telefon číslo 739 087 988. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530. 

 

Registrace k odběru ZDE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Infoletak_CHOTOVINY.pdf SMS KOMUNIKACE 443.6 Kb

Dnes je: 18.07.2018

Svátek má: Drahomíra

oddělovač

Aktuality

Listy Chotovinska červenec/srpen 2018
více
Chotovinské slavnosti 2018
více
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
více
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
více
Listy Chotovinska červen 2018
více
Letní kino Chotoviny
více
Listy Chotovinska duben 2018
více
Návrh nového územního plánu Chotoviny
více
KPÚ Liderovice - vstup na pozemky
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Poplatky v roce 2018
více
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy (těžba dřeva)
více
Sbírka na zvon kostela CČH v Chotovinách
více
Projekt reg.č.: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000466
více
Cestování s dětmi do zahraničí
více
SMS KOMUNIKACE
více
oddělovač