Informace pro občany

Ulice Krátká v Červeném Záhoří - uzavírka

V pondělí 21.10.2019 bude na komunikaci v ulici Krátká v Červeném Záhoří pokládán nový asfaltový povrch. Z toho důvodu bude ulice od 7:00 hodin uzavřena. Žádáme Vás o neparkování v této ulici.


Odstávka vody 1.11.2019 - vodovod Chotoviny

Z důvodu provádění prací na údržbě vodovodu Chotoviny bude v pátek 1. listopadu 2019 přerušena dodávka pitné vody od 8 do 13 hodin v  části ulice Hlinické - od křižovatky u Šimanů po křižovatku s ulicí Na Zahrádkách a v ulici  Na Kopečku. Po ukončení prací může dojít k zakalení vody.

 


Odstávka vody 31.10.2019 - vodovod Chotoviny

 

Z důvodu provádění prací na údržbě vodovodu Chotoviny bude ve čtvrtek 31. října 2019 přerušena dodávka pitné vody od 8 do 13 hodin v celém sídlišti rodinných domů od ulice Lipové po trať ČD (západní strana sídelního útvaru Chotoviny, Červené Záhoří) včetně zdravotního střediska, části ulice Táborské (od stodoly Václav Janecký k železničnímu přejezdu), ulice Pod Chmelnicí  a celé průmyslové zóny v Červeném Záhoří. Po ukončení prací může dojít k zakalení vody.

 

 

 

 


České dráhy - Výluky na trati Tábor - České Budějovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-3060v-20191008-071950.pdf 329.3 Kb

Nabídka pomoci při výsadbě lesů postižených kůrovcovou kalamitou

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-3060v-20190925-084404.pdf 336.3 Kb

Vodovod Chotoviny - zákaz zalévání a napouštění bazénů

Vzhledem  k tomu, že v posledních dnech je nadměrně vysoká spotřeba vody z obecního vodovodu, VYHLAŠUJEME OKAMŽITÝ ZÁKAZ napouštění bazénů a zalévání zahrádek a trávníků. Skutečně hrozí vyčerpání zdrojů vody.


Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20180615-084035.pdf 1113.7 Kb

Změny o vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20180615-084012.pdf 1762.6 Kb

Cestování s dětmi do zahraničí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20160519-071546.pdf 1250.1 Kb

SMS INFOKANÁL

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
IKban 2 PNG.png 17.6 Kb

SMS KOMUNIKACE

Služba je určena pro občany obce Chotoviny ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obecní úřad Chotoviny, telefon číslo 381 284 295, od 25. 5. 2018 také  pověřence pro ochranu osobních údajů telefon číslo 739 087 988. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530. 

 

Registrace k odběru ZDE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Infoletak_CHOTOVINY.pdf SMS KOMUNIKACE 443.6 Kb