Úřední hodiny

 

Obecní úřad Chotoviny

 

Ú ř e d n í    h o d i n y

Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00

Středa 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00


Pátek 8.00 - 14.00

 

 

M a t r i k a

Pondělí  8:00 - 13:00

Středa 13:00 - 17:00