Sociální služby

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Tábor

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Tábor je k dispozici na OÚ Chotoviny nebo na adrese: https://www.tabor-kpss.cz/

Katalog zahrnuje základní informace o nabídce služeb všech poskytovatelů služeb na území ORP Tábor, včetně důležitých kontaktních údajů. V katalogu jsou zahrnuty jak sociální (tj. dle zákona registrované a kontrolované), tak doplňkové (tj. neregistrované) služby.