Školská zařízení

Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor

 

ul. Osvobození čp.47

391 37 Chotoviny

IČO: 75000601

REDIZO: 600064824

IDDS:  e8kmkct

Web: www.zschotoviny.cz. Kontakty:

Mgr. Martina Sochůrková - ředitelka           381 284 113         reditel@zschotoviny.cz

Mgr. Marie Kopečková - zástupce ředitele 381 284 245         zastupce@zschotoviny.cz

Dana Strejcová - mateřská škola                381 284 255          zastupce.mschotoviny@seznam.cz

Bc. Dagmar Kučerová - vedoucí jídelny     381 284 109         jidelna@zschotoviny.cz