Publicita

Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - "Herní prvky pro obec Chotoviny"

Cílem projektu je rozšíření herních ploch v obci a přilehlých osadách. Vybudování nových herních prvků bude sloužit pro aktivní využití volného času dětí.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Krajina srdce, z.s.

Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - "Herní prvky pro obec Chotoviny"   

   Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - "Herní prvky pro obec Chotoviny"  Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - "Herní prvky pro obec Chotoviny"   


Dotační program MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II

Logo Jihočeský kraj

Příspěvek rodinám s dětmi do dovržení 3 let věku, rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči ve věku do dovršení 8 let věku, poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého, a invalidního důchodu je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

 


Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje

 

 

Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa

Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm

na území Jihočeského kraje je realizaván za podpory

dotačního programu Jihočeského kraje.


Rekonstrukce I. stupně ZŠ, I. etapa

Projekt Rekonstrukce I. stupně ZŠ, I. etapa


Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa

V měsíci červnu byla prováděna akce „Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa“, která byla realizována za pomoci dotace z programu  PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY.

Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená, II. etapa


Obnova vodovodu a kanalizac ul. Lomená

V měsíci červnu byla prováděna akce „Obnova vodovodu a kanalizace ulice Lomená“, která byla realizována za pomoci dotace z programu  PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY.

 

Jihočeský kraj


Oprava kanalizace ul. Průběžná

V měsíci červenci bude realizována akce „Oprava kanalizace Průběžná", která byla realizována za pomoci dotace z programu

 OBNOVY VENKOVA JčK 2021.

 

 

 

Jihočeský kraj


Připojení hydrovrtu HJ-11

V roce 2020 bylo realizováno připojení nového vrtu HJ 11. Celkové náklady na realizaci akce byly 1 346 304,00 Kč, z čehož na částku 1 077 043,00 Kč byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

logo-statni-fond-zivotniho-prostredi

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pametni-desky-ou-chotoviny.pdf 616.5 Kb

Obnova vodovodu Spojovací

V měsíci říjnu byla dokončena stavba: Obnova vodovodu Spojovací, která byla spolufinancována z dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

 

Jihočeský kraj

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-poskytnuti-dotace.pdf 332.6 Kb