Úřední deska
Pozvánka na zjišťování průběhu hranic - KPÚ Řevnov
Návrh rozpočtového výhledu Obce Chotoviny na roky 2021-2022
Návrh rozpočtu Obce Chotoviny na rok 2020
KPÚ Řevnov - Oznámení o ustanovení opatrovníka
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému náv
Dražební vyhláška, k.ú. Košín a Liderovice
KPÚ Broučkova Lhota - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
Informace o možnosti nahlédnout do rozpočtu obce
KPÚ Řevnov - pověření ke vstupu na pozemky
KPÚ Liderovice - oznámení o ustanovení opatrovnika
Porovnání všech pložek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotoviny - TJ Sokol Chotoviny z.s.
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v kalendářním roce 2017.
KPÚ Liderovice - vstup na pozemky
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotoviny - TJ Sokol Cotoviny z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotoviny - DSO Mikroregion Venkov
Oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - Diakonie ČCE Rolnička
Oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - TJ Sokol Chotoviny