Úřední deska

Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHOTOVINY
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE CHOTOVINY NA ROK 2025 - 2026

je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách: https://www.chotoviny.cz/samosprava/finance/.

Do dokumentu v písemné podobě lze nahlédnout v sídle Obecního úřadu Chotoviny, Hlinická 250, 391 37  Chotoviny.