Úřad

Úřad

Knotková Marie - podatelna, evidence obyvatel
telefon: 381 284 295, 606 754 112
e-mailová adresa: referent.ou@chotoviny.cz
knotkova.ou@chotoviny.cz

Málková Petra, Ing. - investiční technik
telefon: 381 284 295, 604 477 703
e-mailová adresa: investice.ou@chotoviny.cz

Finanční oddělení
Heřmánková Hana - pokladna, poplatky, vodné, stočné, správa hřbitova
telefon: 381 284 570, 734 578 549
e-mailové adresy: poplatky.ou@chotoviny.cz

Sumerauerová Jana - účetní
telefon: 381 284 572, 734 578 549
e-mailová adresa: uctarna.ou@chotoviny.cz