Sběrný dvůr a kompostárna

Sběrný dvůr a kompostárna

 

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA V ULICI DRUŽSTEVNÍ V CHOTOVINÁCH

 

S B Ě R N Ý   D V Ů R 
Provoz sběrného dvora v ulici Družstevní (v prostoru bývalého vepřína, naproti kompostárně).

Provozní doba:

Letní provoz od 1. března do 31. října

Pondělí   8:00  -  12:00

Středa   13:00  -  17:00

Pátek   13:00  -  17:00

Sobota   7:30  -  12:00

Zimní provoz (od 1. listopadu do 28. (29.) února)

Pondělí   8:00  -  12:00

Středa   12:00  -  16:00

Pátek    12:00  -  16:00

Sobota   7:30  -  12:00

 

K O M P O S T Á R N A

od 1.4. do 31.10.

Středa   14:00  -  17:00
Sobota   14:00  -  17:00

od 1.11. do 30.11.

Středa    13:00  -  16:00
Sobota   13:00  -  16:00

od 1.12. do 31.3.

UZAVŘENA


 

 

 

 


Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-prehled-stanovist-kontejneru-na-vyuzitelne-slozky-komunalniho-odpadu252235283.docx 14.6 Kb

Svoz domovního odpadu


Svoz domovního odpadu (vyvážení popelnic) provádí na území celé obce Chotoviny firma Rumpold Tábor.

Popelnice jsou po celý rok vyváženy každý týden v pátek (v časných ranních hodinách).