Poplatky, vodné, stočné

Vodné, stočné

Vodné

Od 1.1.2024 je schválena cena pitné vody 54,- Kč/m3 + DPH (12 % ).

Vodné fakturuje obec vždy k poslednímu dni měsíce srpna daného roku podle skutečně odebraného množství vody (výjimečně během daného fakturačního období, u vybraných firem v polovině fakturačního období). Skutečně odebrané množství vody se zjišťuje během měsíce srpna kontrolou stavu vodoměrů. Tuto službu zajišťuje pověřený pracovník firmy T-Servis Chotoviny. Občané mohou sami nahlásit stav vodoměru tak, že na e-mail poplatky.ou@chotoviny.cz nebo na telefon 734 578 549 zašlou po 1. srpnu daného roku foto vodoměru. Jako samoodečet není brán nahlášený stav bez fotografie.

Stočné

Od 1.1.2024 je schválena cena za odpadní vodu 25,- Kč/m3 + DPH (12 % ).

Občanům bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je připojení na obecní vodovod, je stočné fakturováno dle odebraného množství pitné vody společně s fakturací vodného vždy v srpnu daného roku.

Občané, jejichž nemovitost je kromě obecního vodovodu napojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrž), platí stočné paušálem dle vyhlášky za 36 m3 vypouštěné odpadní vody za rok následovně:
- za fyzickou osobu, která je přihlášena v obci
- nebo za fyzickou osobu, která celoročně v nemovitosti bydlí bez přihlášení v obci
- nebo za nemovitost se sídlem v obci, kde není trvale přihlášena žádná fyzická osoba, ani v této nemovitosti žádná fyzická osoba celoročně nebydlí.

Splatnost paušálního stočného je do 30.9. daného roku.

 

Poplatek za likvidaci odpadů                  ...      650,- Kč/rok

 - za fyzickou osobu přihlášenou v obci

 - nebo za nemovitost se sídlem v obci

  - splatnost:  ročně do 31.3.2024

    nebo  pololetně do 31.3.2024  a do 30.9.2024

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatek ze psů   ...      100,- Kč/rok

  - za každého psa, jehož držitel je přihlášen v obci nebo má sídlo na území obce

  - splatnost do 31.3.2024

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kalkulace-2024897046904.pdf 313.9 Kb
porovnani-mze2023.pdf 241.2 Kb