Sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr


Marcela Šerpánová
telefon: 602 675 962

 

S B Ě R N Ý   D V Ů R 
Provoz sběrného dvora v ulici Družstevní (v prostoru bývalého vepřína, naproti kompostárně).

Provozní doba:

Letní provoz od 1.3. - 31.10.

Pondělí   8:00  -  12:00

Středa   13:00  -  17:00

Pátek    13:00  -  17:00

Sobota   7:30  -  12:00

Zimní provoz (od 1. 11 do 28. (29.) 2)

Pondělí   8:00  -  12:00

Středa   12:00  -  16:00

Pátek     12:00  -  16:00

Sobota    7:30  -  12:00

 

K O M P O S T Á R N A

od 1.4. do 31.10.

Středa   14:00  -  17:00
Sobota   14:00  -  17:00

od 1.11. do 30.11.

Středa    13:00  -  16:00
Sobota   13:00  -  16:00

od 1.12. do 31.3.

UZAVŘENA