Úřední deska

Upuštění od správních poplatků pro válečné uprchlíky

Obec Chotoviny oznamuje, že podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, upouští od vybírání správních poplatků a bude na žádost vracet správní poplatky vyměřené a vybrané (vybrané od 24.února 2022 do 27. května 2022) podle položky 12 písm. a) a b) přílohy sazebníku správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích. Týká se fyzických osob, které vstupují nebo pobývají na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny. Pokud takové osoby poplatek již uhradily, mohou zpětně požádat o jeho vrácení.

 

Podle zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který nabyl účinnost 28. května 2022, jsou orgány územních samosprávných celků i další právnické osoby vykonávající působnost státní správy zmocněny k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Toto se vztahuje na správní poplatky, u kterých vznikla poplatková povinnost od 24. 2. 2022 do 31. března 2023. Osoby, které tento poplatek již uhradily, mohou požádat o jeho vrácení.

 

Zákon č. 128/2022 Sb.