Aktuality

Opatření obecné povahy - kůrovec

Záměr směny pozemků v k.ú. Jeníčkova Lhota

Vánoční zpívání u stromečku v Jeníčkově Lhotě

Listy Chotovinska prosinec 2019

OZV obce Chotoviny č. 2/2019 o místním poplatku za

OZV obce Chotoviny č. 1/2019 o místních poplatcích

Zápis a usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny

Vánoční zpívání se základní školou

KPÚ Liderovice - dodatečné zjišťování průběhu hranic pozemků

Koncert

Zápis z jednání - KPÚ Broučkova Lhota

Přeladění na nový televizní signál DVB-T2

E.ON - upozornění na nutnost ořezu dřevin ohrožujících el. vedení

Nabídka pomoci při výsadbě lesů postižených kůrovcovou kalamitou

KPÚ Broučkova Lhota - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Chotovinské slavnosti 2019- fotografie

KPÚ Řevnov - pověření ke vstupu na pozemky

KPÚ Liderovice - oznámení o ustanovení opatrovnika

Porovnání všech pložek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

KPÚ Liderovice - vstup na pozemky

SMS KOMUNIKACE

Obec vydala knihu Chotoviny

 Kniha Chotoviny autora Jaroslava Wimmera k dostání na Obecním úřadě Chotoviny za 253,- Kč

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mx-2300n-20101123-081136.pdf 2328.5 Kb